We support

In PS BRNO, we don´t rely on strict quality and standard compliance only, but we are engaged in the development of our region in the form of sponsorship and gifts.

 

Realizace dvou projektů spolufinancovaných z Evropské unie

  1. Růst zaměstnanců – cesta k úspěchu společnosti PS BRNO, s.r.o. (podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly). Cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Dále také zvýšení adaptability starších pracovníků.
  2. Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti PS BRNO, s.r.o. Jde o rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Cílem je nastavit podmínky a vhodné nástroje pro vyhledávání talentů a zaměstnávání žen i na doposud genderově stereotypních pozicích a pro slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců především v době rodičovské dovolené tak, aby tyto zjednodušily návrat rodičů s malými dětmi zpět ke svému původnímu pracovnímu zařazení.

Logo EU - evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost

 

KOMETA GROUP, a.s.

We are a regular sponsor of the Brno ice hockey club HC KOMETA BRNO. We have a deep respect for the success of ice hockey in Brno and we are proud to be its long-term partner.

 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace (Metropolitan Theatre Brno, subsidized organisation)

For several years, we have been taking care of the cultural life in Brno, too. We take part in the financing of the Metropolitan Theatre Brno in the form of periodical sponsor gifts. We believe that the productions of the Metropolitan Theatre Brno will bring joy to the life of all of us.

Dagmar Children´s Home Brno, subsidized organisation

The Home provides surrogate care for minor children aged 3 to 18 and the DD Dagmar staff pay extra attention to compensate for insufficient family upbringing. In 2016, we started to sponsor the Dagmar Children´s Home.

 

 

Chovánek – a family-type children´s centre

Our company also sponsors children in Chovánek – a family-type children´s centre. It is a system of custody for children in need of up to three years of age. In the past, these children were placed in nursery homes.
Save for seriously handicapped children and new-borns who need a special care, all children live in eleven small flats with their „aunts“ who care for them.

 

 

 

LILA Home for Handicapped Children in Otnice, subsidized organisation

We also sponsor children in the LILA home situated in Otnice. The Home cares non-stop for 30 children with serious combined handicaps, who the parents are not able to care for for various reasons. Qualified staff provide medical care, rehabilitation, education, and also social care for families in difficult life situations. The reward for all are the beaming smiles of these children.

 

 

 

© kangaroo.cz

Information about cookies on this page

In order to get an idea of what you are interested in, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to contribute to the improvement of the user experience, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.