Základní informace

Vedle stavební výroby v oboru pozemních staveb patřila od počátku k našim specializacím také Výroba a montáž ocelových konstrukcí. V roce 2008 se výroba ocelových konstrukcí přesunula z pronájmu do nově postaveného vlastního výrobního areálu v Chrlicích u Brna. Nové prostory rovněž umožnily rozvoj další nové specializace – Výroby a montáže hliníkových výplní a fasád.


Středisko výroby a montáže hliníkových výplní a fasád se při zachování vysokého standardu kvality výrobků během čtyř let dostalo mezi 10 největších společností tohoto segmentu a mezi největšími zůstává dodnes.


Za jeden ze základních pilířů našich aktivit považujeme realizaci Developerských projektů. Pro tento účel byla v roce 2008 založena sesterská společnost PS – estate, s.r.o. Přes mnoho počátečních problémů se v roce 2012 podařilo úspěšně dokončit první projekt – výstavbu bytového domu na Křídlovické ulici v Brně. Další projekty jsou připravovány pro realizaci v následujících letech.

• facebook PS-BRNO © kangaroo.cz