Členství v profesních organizacích

Protože dbáme o rozvoj odvětví stavebnictví a specializovaných odborů, do kterých zasahují naše činnosti, jsme členy řady profesních celků a organizací. V těchto sdruženích aktivně vystupujeme a podílíme se na utváření českého stavebnictví.


K nejvýznamnějším partnerství řadíme členství v následujících organizacích:

 

         

 • facebook PS-BRNO © kangaroo.cz