Certifikace

Velmi dbáme o kvalitu námi poskytovaných služeb. Proto jsme se rozhodli již v roce 2004 zavést systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. V duchu tohoto normativu, ale i v duchu často přísnějších vnitropodnikových předpisů, musí pracovat každý náš zaměstnanec.

 

Není nám lhostejná bezpečnost našich zaměstnanců, ani ostatních osob, se kterými spolupracujeme. Proto jsme zavedli, pravidelně aktualizujeme a všechny naše zaměstnance školíme v systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 a platných právních a jiných předpisů.

 

Společnost PS BRNO, s.r.o. citlivě přistupuje k budoucnosti našeho regionu, proto se zajímáme také o nakládání s odpady a minimalizaci dopadů na životní prostředí při realizaci staveb. Pro systematický přístup k ochraně životního prostředí jsme zavedli systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001. Veškeré nakládání s odpady řešíme v souladu se zákonem o odpadech.

 

Certifikát - systém enviromentálního managementu Certifikát - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví Certifikát - systém managementu kvality Příloha - systém managementu kvality• facebook PS-BRNO © kangaroo.cz