Generální dodávka staveb

Oblast generálních dodávek staveb je těžištěm naší práce v segmentu pozemního stavitelství. Našim zákazníkům vždy nabízíme osobní přístup a nadstandardní kvalitu prováděných prací. Dosažení nejvyšší kvality je možno právě tehdy, pokud dodáváme celé dílo sami jako generální dodavatel. Pouze v těchto případech můžeme garantovat stoprocentně odvedenou práci.

Zaměřujeme se na realizaci generálních dodávek staveb ve všech oblastech pozemního stavitelství. Jedná se zejména o výstavbu areálů pro průmyslovou výrobu, skladových areálů, či administrativních budov a obchodních center. V oblastech veřejného sektoru se jedná o výstavbu škol, specializovaných staveb pro zdravotnictví či vědu a výzkum s nadstandardními nároky na výslednou kvalitu a přesnost. Zabýváme se rovněž výstavbou bytových a rodinných domů a staveb občanské vybavenosti, jako například domy s pečovatelskou službou pro seniory.

Ve všech těchto a mnohých dalších oblastech jsme v uplynulých letech získali bohaté zkušenosti, ze kterých čerpáme při realizaci každého nového projektu.

Prohlédněte si naše reference v oblasti generálních dodávek staveb.

 

• facebook PS-BRNO © kangaroo.cz