Podporujeme

Ve společnosti PS BRNO se nesoustředíme pouze na přísné dodržování kvality a vysokých standardů, staráme se rovněž formou sponzorství a darů o rozvoj našeho regionu.

 

KOMETA GROUP, a.s.

Jsme pravidelným sponzorem brněnského hokejového klubu HC KOMETA BRNO. Vážíme si úspěchů brněnského hokeje a jsme hrdi na to, že jsme jeho dlouholetým partnerem.

 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Již několikátým rokem se staráme rovněž o brněnský kulturní život. Podílíme se na financování chodu Městského divadla Brno formou pravidelných sponzorských darů. Věříme, že Vám obohatí představení Městského divadla Brno Váš život stejně, jako nám.

 

Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace

Od roku 2016 jsme se stali podporovatelem Dětského domova Dagmar.

Dětský domov zajišťuje nezletilým osobám ve věku od 3 do 18 let náhradní výchovnou péči a kolektiv zaměstnanců DD Dagmar věnuje mimořádné úsilí kompenzaci nedostatečné rodinné výchovy.

 

 

Chovánek – Dětské centrum rodinného typu

Naše společnost je také podporovatelem dětí v Chovánku – dětském centru rodinného typu. Jedná se o systém péče o ohrožené děti do tří let věku, dříve pro tyto děti fungovaly kojenecké ústavy.

Kromě těžce zdravotně postižených dětí a novorozenců, kteří potřebují zvláštní péči, bydlí všechny děti v jedenácti malých „bytečcích“, kde se o ně starají jejich „tety“.

 

 

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace

Dále podporujeme také děti v domově LILA, který se nachází v Otnicích. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 30 dětí s těžkým kombinovaným postižením, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Kvalifikovaný personál zajišťuje pro děti zdravotnickou péči, rehabilitace, výchovnou péči a v neposlední řadě také sociální péči pro rodiny v jejich těžké životní situaci. Odměnou pro všechny je rozzářený úsměv těchto dětí.

 

 

 

 

• facebook PS-BRNO © kangaroo.cz