Podporujeme

Ve společnosti PS BRNO se nesoustředíme pouze na přísné dodržování kvality a vysokých standardů, staráme se rovněž formou sponzorství a darů o rozvoj našeho regionu.

 

Realizace dvou projektů spolufinancovaných z Evropské unie

  1. Růst zaměstnanců – cesta k úspěchu společnosti PS BRNO, s.r.o. (podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly). Cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Dále také zvýšení adaptability starších pracovníků.
  2. Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti PS BRNO, s.r.o. Jde o rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Cílem je nastavit podmínky a vhodné nástroje pro vyhledávání talentů a zaměstnávání žen i na doposud genderově stereotypních pozicích a pro slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců především v době rodičovské dovolené tak, aby tyto zjednodušily návrat rodičů s malými dětmi zpět ke svému původnímu pracovnímu zařazení.

Logo EU - evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost

 

KOMETA GROUP, a.s.

Jsme pravidelným sponzorem brněnského hokejového klubu HC KOMETA BRNO. Vážíme si úspěchů brněnského hokeje a jsme hrdi na to, že jsme jeho dlouholetým partnerem.

 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Již několikátým rokem se staráme rovněž o brněnský kulturní život. Podílíme se na financování chodu Městského divadla Brno formou pravidelných sponzorských darů. Věříme, že Vám obohatí představení Městského divadla Brno Váš život stejně, jako nám.

 

Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace

Od roku 2016 jsme se stali podporovatelem Dětského domova Dagmar.

Dětský domov zajišťuje nezletilým osobám ve věku od 3 do 18 let náhradní výchovnou péči a kolektiv zaměstnanců DD Dagmar věnuje mimořádné úsilí kompenzaci nedostatečné rodinné výchovy.

 

 

Chovánek – Dětské centrum rodinného typu

Naše společnost je také podporovatelem dětí v Chovánku – dětském centru rodinného typu. Jedná se o systém péče o ohrožené děti do tří let věku, dříve pro tyto děti fungovaly kojenecké ústavy.

Kromě těžce zdravotně postižených dětí a novorozenců, kteří potřebují zvláštní péči, bydlí všechny děti v jedenácti malých „bytečcích“, kde se o ně starají jejich „tety“.

 

 

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace

Dále podporujeme také děti v domově LILA, který se nachází v Otnicích. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 30 dětí s těžkým kombinovaným postižením, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Kvalifikovaný personál zajišťuje pro děti zdravotnickou péči, rehabilitace, výchovnou péči a v neposlední řadě také sociální péči pro rodiny v jejich těžké životní situaci. Odměnou pro všechny je rozzářený úsměv těchto dětí.

 

 

 

 

© kangaroo.cz

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co vás zajímá, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li přispět ke zlepšení uživatelského zážitku, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.